Názov spoločnosti: CommerCoop €uroservice spol. s r.o.

Sídlo spoločnosti: Bajkalská 29/D, 821 01 Bratislava

IČO: 367 19 331

IČDPH: SK 2022 292151

Sídlo predajného skladu:
Domkarska 11, Bratislava

Majiteľ spoločnosti: Mgr. art. Eva Chlebová, tel. 0911/440 500

Konateľ spoločnosti: Ján Chlebo, tel. 0903/440 500

E-mailový kontakt: chlebini@vnet.sk

Otváracie hodiny:
PREDAJ stavebného reziva: 08:00 - 12:30
VÝVOZ stavebného reziva: 12:30 - 17:00
V pracovné dni od pondelka do piatku po 12:30 hod. je možné pracovníka predaja stav. reziva kontaktovať už iba telefonicky na
tel. č. 0903 / 440 500.

CommerCoop €uroservice CC€

O spoločnosti    |    Ponuka    |    Fotogaléria stavieb    |    Kontakt

NETREBA K NÁM CHODIŤ, STAČÍ SA OZVAŤ

TOVAR VÁM DOVEZIEME!

CommerCoop €uroservice - stavebné rezivo Bratislava / Úvod

Máte otázku? Napíšte nám

CommerCoop
€uroservice spol. s r.o.
Bajkalská 29/D
821 01 Bratislava

Mobil: +421 903 440 500

E-mail: chlebini@vnet.sk

IČO: 36 719 331
IČ DPH: SK 2022 292151

O spoločnosti    |    Ponuka    |    Fotogaléria stavieb    |    Kontakt

PREDAJ stavebného reziva:
08:00 - 12:30
VÝVOZ stavebného reziva:
12:30 - 17:00 hod

Copyright © 2016 drevosk.sk. Všetky práva vyhradené.

Objednajte si stavebné rezivo s dovozom alebo bez dovozu

kedykoľvek - NON STOP  na tel. čísle  0903 440 500